Om oss

Hvem er vi?

Fibrofokus er en metode som fungerer. Vi har oppdatert faglig kunnskap om fibromyalgi, egenerfaring i hvordan er å leve med fibromyalgi og jobber tverrfaglig.

Om klinikken

Vi ønsker deg velkommen til vår klinikk, der vi tar imot alle mennesker med fibromyalgidiagnose. Vi tilbyr et helhetlig behandlingskonsept som inkluderer alt fra grundig undersøkelse, kartlegging av ressurser og mulige fallgruver, samt veiledning og hverdagsstøtte slik at du lettere skal kunne leve god med din fibromyalgi. 

Vi ønsker å skape motivasjon og håp om endring. Vi jobber for varig livsendring for mennesker med fibromyalgi. 

På klinikken treffer du Regine og Laila.

Regine Sætre Frisch

Regine har selv fibromyalgi og levd med symptomer i 15 år. Hun er utdannet klinisk sosionom, familieterapeut og har grunnfag juss. Hun er utdannet Fibromyalgia Advisor hos International Fibromyalgia Coaching Institute i USA, og er dermed Norges første fibromyalgiterapeut. Hun har arbeidserfaring både fra sosialkontor og med trygdeytelser (NAV). De siste ti årene har hun vært behandler og leder innen rus- og traumebehandling i spesialisthelsetjenesten. I tillegg er Regine frisklivsagent i Norsk Revmatikerforbund, og holder kurset «Sykt aktiv» – et mestringskurs for mennesker med revmatiske diagnoser, muskel og skjelettplager.

I januar 2020 forlot Regine lederstillingen sin i Helse Bergen for å satse på FibroFokus. Hun hjelper deg å akseptere din fibromyalgi diagnose og få frem hvilke behandlingsalternativer som finnes for akkurat deg. Dette er helt individuelt og derfor vil behandlingen alltid bli tilpasset hver enkelt. Hun hjelper deg å implementere mulige livsstilsendringer og redusere fibromyalgi symptomer. Hun er også en god støtte for mange når det skal navigeres i NAV-systemet.  

Regine lever i dag godt med sin fibromyalgi. Likevel er noen dager og perioder mer utfordrende enn andre. Daglig må hun ha fokus på å bruke de verktøy hun har erfart fungerer for henne og ta hensyn. For henne er løping og yoga god medisin.

Laila Grindeland

Laila er utdannet naprapat ved Naprapathögskolan, en fireårig spesialistutdannelse innen manuell medisin, i Stockholm. Hun er også utdannet sykepleier ved VID vitenskapelige høgskole i Bergen. Hun har siden 12 år tilbake drevet naprapatklinikk i Bergen, og har lang erfaring med å behandle pasienter med fibromyalgi. Hun har videreutdanning innen Ortopedisk Medisin fra OMI Norden, og er utdannet NLP Master Coach. Hun har studert til personlig trener- og kostholdsveiledning ved Norges idrettshøgskole. Laila er instruktør i Medisinsk Yoga (MEDIYOGA) som hun lærer til sine pasienter – og praktiserer selv.

Fra 2020 gikk hun all inn i FibroFokus, hvor hun arbeider med å finne dine beste ressurser og lære deg å utnytte disse maksimalt. Dette gjør hun gjennom en grundig undersøkelse av dine ledd og muskler, manuell behandling, veiledning i aktivitet-og bevegelse og samtale.

I det daglige jobber Laila for å øke kunnskapen om fibromyalgi, og redusere stigmatisering av de som lever med kroniske lidelser.

Hege Tønnesen

Hege Tønnesen er FibroFokus sin konsulterende lege, og alle behandlingsmodeller er utviklet i samråd med henne.

Hege har tatt medisinstudiet i Bergen. Etter ferdig studie og turnus, begynte hun i allmennmedisin og overtok etter kort tid en fastlegepraksis. Hun var fastlege i 11 år, og ble i denne tiden, spesialist i allmennmedisin. Hun har de siste 6 årene jobbet i Helse Bergen, Avd for Rusmedisin, som overlege.

Hege har møtt mange pasienter med fibromyalgi og andre kroniske sykdommer i sin fastlegepraksis, og har sett hvordan både kriteriene for sykdommen og metodene for behandlingen for fibromyalgi har endret seg.
Per nå, tilbyr vi ikke konsultasjoner hos lege i klinikken.

Hege er fagansvarlig i FibroFokus og sikrer den medisinske kompetansen i vår tverrfaglige tilnærming i vårt tilbud. Alle våre pasienter blir drøftet med henne for å sikre det medisinske aspektet.

Vedrørende COVID-19

Du skal føle deg trygg når du kommer for behandling i vår klinikk. Vi har interne rutiner for smitteverntiltak samt prosedyrer for hva vi gjør dersom det oppstår smitte.