FIBROsnakk 🙋‍♀️

FIBROsnakk tar utgangspunkt i tradisjonelle samtaleterapi-teorier, NLPcoaching-teori og Fibromyalgiveileder-teori, samt erfaringer fra både pasientperspektivet og behandler perspektivet. Dette er anerkjente teorier og valgt ut i samråd med lege og basert på nyere forskning. Vi har erfart at dette er en god kombinasjon som skaper rom for alle og gjør at vi kan møte deg der du er, uansett utgangspunkt og behov.

Hos FibroFokus er behandling en samlebetegnelse på de tiltak som gjøres for å fjerne eller lette symptomer hos deg. Vi vil sammen med deg finne de tiltak som kan være med på å gjøre hverdagen din med kronisk sykdom lettere. Det er helt individuelt hvilke tiltak som passer for akkurat deg og derfor er det viktig at vi gjør den sammen. Ingen er like og du er unik.  

Erfaringsmessig opplever mange at det å ha en profesjonell å snakke med har vært essensielt for å bli bedre. Det er utfordrende å være kronisk syk, og det er for mange ekstra vanskelig når sykdommen man lever med ikke er synlig for andre.

Det er helt naturlig og vanlig å oppleve negative tanker og følelser når en lever med fibromyalgi. De fleste opplever at det kan være psykisk utfordrende i ulik grad gjennom livet. Fibromyalgi er en vanskelig og kompleks sykdom som påvirker alle aspekt ved livet. 

 • FIBROsnakk består av å kartlegge de områdene som fibromyalgien utfordrer hos akkurat deg. 
 • FIBROsnakk har dine utfordringer, dine spørsmål og dine tanker i fokus.
 • FIBROsnakk lytter, stiller spørsmål og har som fokus på å skaper trygghet.
 • FIBROsnakk utfordrer deg og oppmuntrer deg til å finne svar i deg selv. 
 • FIBROsnakk ønsker å være med å frigjøre ditt potensiale og løfte frem dine muligheter og vise deg vei i den retningen du ønsker å gå.
 • FIBROsnakk hjelper deg med å erkjenne egne utfordringer med fibromyalgidiagnosen.
 • FIBROsnakk hjelper deg å navigere i helsesystemet
 • FIBROsnakk kartlegger også potensielle fallgruver, slik at du lærer å være forberedt når de kommer. Vi vil at du skal ha din personlige verktøykasse lett tilgjengelig slik at du vet hva som hjelper når symptomer forsterkes.
 • FIBROsnakk utreder deg og hvordan din sykdom påvirker deg. Sammen lager vi en behandlingsplan som er skreddersydd for deg.
 • FIBROsnakk har som mål å få frem dine ressurser og se på løsninger som er mulig for deg, slik at du kan få en bedre helsesituasjon. 
 • FIBROsnakk vil fokusere på å finne det beste i deg og bygge videre på det.

Vedrørende COVID-19

Du skal føle deg trygg når du kommer for behandling i vår klinikk. Vi har interne rutiner for smitteverntiltak samt prosedyrer for hva vi gjør dersom det oppstår smitte.