FIBROfysikal 🙌

Forskning på fysikalsk behandling vedrørende fibromyalgi varierer i kvalitet men, det er forsket mye på. De fleste studier konkluderer med at fysikalsk behandling er med på å redusere smerter betraktelig.

Det som er viktig å påpeke er at fibromyalgi er en kronisk sykdom, som ikke vil forsvinne med fysikalsk eller manuell behandling. Derimot vil en slik behandling være med på å redusere symptomene og fremfor alt redusere smertene. Til tider er smertene så plagsomme at slik behandling kan hjelpe og mange føler at de blir bedre. 

Vår erfaring er at mange føler dette er absolutt nødvendig i en akuttfase ved for eksempel oppbluss eller i en dårlig periode. Det er også verdt å nevne at det å  å ha smerter, søvnmangel eller andre fibromyalgi symptomer over tid, kan gjøre at muskulaturen spenner seg. Dette kan i sin tur gi opphav til smerter som kan reduseres med fysikalsk behandling.

Vedrørende COVID-19

Du skal føle deg trygg når du kommer for behandling i vår klinikk. Vi har interne rutiner for smitteverntiltak samt prosedyrer for hva vi gjør dersom det oppstår smitte.