Behandlingsforløp

Fibromyalgi er en sykdom med et omfattende symptombildet. Det viktig at hele deg blir sett, hørt og undersøkt. Derfor består FibroFokus sin førstegangskonsultasjon et besøk hos behandlere som har kompetanse på flere områder.

Ved den første konsultasjonen får du:

 • En grundig klinisk undersøkelse av dine ledd og muskler
 • En omfattende kartlegging av hvordan din kropp fungerer
 • En kartlegging av dine eventuelle utfordringer med smerter, aktivitet og bevegelighet.
 • En fullstendig kartlegging av din sykdomshistorie /anamnese
 • Får en oversikt over hvordan de ulike symptomene ved fibromyalgi påvirker deg 

Innholdet i videre behandling er helt individuell og er persontilpasset. Det er deg og ditt behov som er i fokus, og derfor vil styre hva videre behandling vil inneholde. Vi har god kjennskap og erfaring vedrørende samarbeid med NAV. 

Ved videre behandling får du:

 • En personlig behandlingsplan for deg, som vi og du lager sammen, og som styres av dine ønsker og behov 
 • En personlig behandlingsplan som endres etterhvert som behovet ditt endres
 • Oppfølging der du står i fokus og de symptom du har behov for hjelp blir tatt hensyn til
 • En aktivitetsplan/treningsplan som er tilpasset dine muligheter, ønsker og behov.
 • Timer med manuell behandling som kan inneholde massasje, tøying, justering av stive ledd, triggerpunktbehandling og andre veletablerte behandlingsteknikker.
 • Timer hos fibromyalgi rådgiver (Fibromyalgia Advisor)
 • Timer hos personlig trener
 • Timer hos klinisk sosionom som kartlegger, utreder og lager behandlingsmål
 • Timer hos familieterapeut 
 • Timer hos  parterapeut
 • Hjelp til navigering hos NAV

Hvert behandlingsforløp er skreddersydd for hver enkelt, da vi vet og har erfart at fibromyalgi symptomer oppleves ulikt fra person til person – og vi tar alltid hensyn til deg og din dagsform. 

Fibromyalgi er en kompleks diagnose som gjennomsyrer hverdagen til oss som er berørt. Selv om det ikke per nå finnes en kurativ behandling slik at du blir helt frisk, vil vi i FibroFokus gjøre vårt ytterste for at vi sammen finne gode behandlingsformer som vil hjelpe deg til bedring. Fibromyalgi er en kronisk diagnose, det betyr at det er en diagnose som man har resten av livet. Per i dag blir man ikke frisk fra fibromyalgi. Derimot har forskning og erfaring fra både behandlere og pasienter vist at det er mye som kan gjøres, slik at du opplever bedring og kan leve godt med sykdommen.

FibroFokus oppfordrer deg til å ha et tett samarbeid med fastlegen gjennom behandlingsforløpet du har hos oss. 

På klinikken treffer du Regine og Laila. Regine er klinisk sosionom, familieterapeut og Fibromyalgi Rådgiver. Hun har lang erfaring med det å leve med fibromyalgi. Du kan lese mer om henne her↗. Laila er naprapat, sykepleier, personlig trener og coach. Hun har god erfaring med behandling av pasienter med fibromyalgi. Du kan lese mer om henne her↗.

Alle FibroFokus sine behandlingskonsept er utviklet i samråd med vår konsulterende lege Hege Tønnesen. Hun kan du lese mer om her↗ .

BEHANDLING KAN OGSÅ SKJE DIGITALT VIA VIDEOSAMTALER

Vi ønsker å  hjelpe deg med å ta det første steget på veien til varig livsendring.

Vi ønsker å skape motivasjon og håp om endring. Vi jobber for varig livsendring for mennesker med fibromyalgi. 

Vedrørende COVID-19

Du skal føle deg trygg når du kommer for behandling i vår klinikk. Vi har interne rutiner for smitteverntiltak samt prosedyrer for hva vi gjør dersom det oppstår smitte.